Selecteer een pagina

Brandverzekeringen

Het onweert en de bliksem slaat in bij uw buurman, door overspanning ontstaat er schade aan uw verpakkingsmachine. Bent u hier voor verzekerd?

Uw kledingwinkel wordt deels verwoest door brand met als gevolg dat het pand gesloopt moet worden. Hierdoor loopt uw bedrijf veel omzet mis, terwijl uw personeels- en overige vaste kosten doorlopen. Kunt u dit risico opvangen?

In uw bedrijfspand is asbest aanwezig. Bij brand komen er asbestdeeltjes vrij welke in de naastgelegen woonwijk terecht komen. Wie draait er op voor de saneringskosten?

Meer weten?