Selecteer een pagina

Ziekte en verzuim

U raakt als zelfstandige arbeidsongeschikt en bent verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Krijgt u een uitkering als u uw huidige beroep niet meer kunt uitoefenen?

Uw werknemer (oproepkracht) die al een halfjaar prima functioneert, krijgt een auto-ongeval en raakt langdurig arbeidsongeschikt. Moet u deze man doorbetalen en hoe lang?

Uw werknemer is langdurig arbeidsongeschikt. U heeft het hierdoor nog drukker dan normaal en verzuimt het re-integratie traject goed te begeleiden. Hoe reageert het UWV hier op?

Meer weten?